Nicolae Istrate: Guvernul și-a întors fața spre întreprinzătorii autohtoni

Ședința de vineri a Comisiei de Dialog Social de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a fost consemnată ca intrare în normalitate a viziunii guvernamentale asupra strategiei de sprijin și dezvoltare a întreprinzătorilor români, inclusiv a celor din turism. “Printr-un efort deosebit, demn de apreciat, echipa condusă de ministrul Constantin-Daniel Cadariu a reușit să propună spre aprobare, în regim de urgență, patru acte normative privind completări și modificări legislative cu impact pozitiv, deosebit, pentru mediul de afaceri” – a declarat Nicolae Istrate, reprezentantul Uniunii Generale a Industriașilor din România, vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), singura organizație reprezentativă la nivel național în baza legii. Potrivit sursei citate, toate materialele prezentate în ședință au fost adoptate în unanimitate de către participanți. Acestea fac referire la:

➢ Programul de promovare a exportului: participarea operatorilor economici români, cu stand sub Pavilion Național, la târguri și expoziții cu caracter internațional, organizate în statele membre ale Uniunii Europene și în țările terțe; participări individuale ale operatorilor economici români la târguri și expoziții cu caracter internațional, organizate în statele membre ale Uniunii Europene și în țările terțe, inclusiv cele organizate în format virtual pentru care sunt solicitate taxe; acordarea unui sprijin financiar agențiilor de turism în vederea dezvoltării exportului de servicii turistice.

➢ Modificarea și completarea Legii nr.346/2004, conform cerințelor din PNRR cu privire la testul IMM și introducerea a 2 programe noi de finanțare pentru IMM: Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up Nation – ROMÂNIA”; Program privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19;”

➢ Sumele rambursate de beneficiarii creditelor acordate în cadrul “Programului Româno-Elvețian pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii” se utilizează de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului pentru implementarea Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prevăzut la art.25^1 lit. k^2) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare.

➢ Suma de 570.000 mii lei aferentă aplicațiilor eligibile depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, a căror valoare excedează plafonului contractului de finanțare, Măsura 2, se asigură din bugetul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului la o poziție distinctă, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 prevăzut la art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Deciziile validate vineri în Comisia de Dialog Social a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului survin în urma intervențiilor repetate ale FPTR  din perioada fostului minister condus de Claudiu Năsui când, practic, turismul nu mai beneficia de sprijin, fiind lăsat în voia intereselor de grup. “De remarcat că s-a legiferat temeiul legal primar, pentru acordarea ajutorului HoReCa. 20% aferent diferenței de venituri realizate în 2021 față de 2019. De asemenea, pentru prima dată s-a introdus într-un act normativ recunoașterea incoming-ului că export de servicii turistice. Nu în ultimul rând, am apreciat faptul că s-a creat baza legală pentru deblocarea plăților restante la M2 – capital de lucru, pentru cei aproximativ 2850 operatori economici.” – a mai precizat Nicolae Istrate.

 

Sursa: Curierul National.

Previous post AllmaDesign: Agendția de Web Design care Transformă Viziunile în Site-uri Web de Succes
Next post Creșterea vizibilității online: Serviciile SEO oferite de o agenție SEO din Tulcea